Thẻ: chó nôn ra bọt trắng

Cách chữa chó bị nôn ra bọt vàng bọt trắng, bỏ ăn

Chó nhà bạn đang có biểu hiện mệt mỏi, bị nôn dịch vàng, dịch trắng...

2 Các bình luận